Become our partners.

We will evaluate your investments up to

7%

Invest with us

The purpose of DOMOPLAN Qualified Investor Fund is exclusively limited to financing of DOMOPLANs own real estate projects. The fund allows a conservative type of investment in a stable segment with maximum yield. It focuses on carefully selected projects with an emphasis on their quality and distinctiveness.

Business name and registered office

DOMOPLAN, investiční fond s proměnným základním kapitálem a. s.

Type of fund

Qualified investor fund

Legal form

SICAV, a joint stock company with variable capital

Date of registration by the Czech National Bank

10. únor 2017 fond zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností, který ČNB vede v souladu s ustanovením § 597 písm. a) ZISIF. Oprávnění k činnosti od 10. února 2017.

Date of entry in the Business Register

REGISTER 30th December 2016. File no. B 7634 in the Companies’ Register held by the Regional Court in Brno

Focus

Residential and commercial real estate

Investment goals and strategies

Sustained appreciation of the entrusted funds

Targeted new resources

Sustained appreciation of the entrusted funds, especially on the basis of: 

  • investments and property interests in developer activities
  • investments and property interests in properties and real estate
  • investments and property interests in real estate and property companies
Set duration

For an indefinite period

Securities

Certificated registered stock

Expected yield

7 % p. a.

Trustee

AVANT investiční společnost, a.s.

Depositary

Československá obchodní banka, a.s.

Auditor

APOGEO Audit, s.r.o.

Supervisory body

Czech National Bank

Information for investors

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici zde. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a. s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00,  Praha 8.c. Další důležité informace pro investory na www.avantfunds.cz

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Advantages of DOMOPLAN

Above-the-average expected yield on priority investment shares up to 7% p.a. * * Investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených s investováním jsou obsahem dokumentů statut podfondu a KID.

Founder's guarantee of minimum yield of priority investment shares by 6% p.a. * * a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

Investing in real assets with stable value growth.

Maximum appreciation thanks to originality of realised projects.

Conservative type of investment with an exclusive club character.

The founder invests 25–50% of his own assets into each project.

Fund's performance

NAV
CZK 48,4M* * * Hodnota k 30. 9. 2019 Zdroj informací: AVANT investiční společnost, a.s. (manažer fondu)
Balance sheet total
CZK 89,6M* * * Hodnota k 30. 9. 2019 Zdroj informací: AVANT investiční společnost, a.s. (manažer fondu)
Last month appreciation / Q4 2018 appreciation*
0,59% / 1,68% * * * Hodnota k 30. 9. 2019 Zdroj informací: AVANT investiční společnost, a.s. (manažer fondu)
* Preliminary values after audited financial statements. The final values are confirmed when the general meeting of the fund approves the financial statements.
Factsheet 3Q 2019

Experience

Our excellence in development is reflexted by a number of professional awards as well as by high quality of realized projects. Our core activities involve development and completion of apartment houses and holiday resorts.

9 years of experience in the real estate market

CZK 459M financial turnover of our projects

86 built homes

Want to become an investor? Or find out more details?
Fill in your contact information, we will aswer you.
?

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává DOMOPLAN, a.s., IČO 051 01 077, se sídlem Údolní 11, 602 00 Brno, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti prodeje nemovitostí poskytované DOMOPLAN, a.s. a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 24 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: info@domoplan.cz


investor@domoplan.cz
|
+420 607 897 897