Staňte se našimi partnery.

Zhodnotíme vaše investice až

7.0%

Investujte společně s námi

Fond kvalifikovaných investorů DOMOPLAN slouží výhradně k financování vlastních developerských projektů. Umožňuje konzervativni typ investování do stabilního segmentu s maximálním výnosem. Realizuje pouze pečlivě vybrané projekty s důrazem na jejich kvalitu a originalitu.

Obchodní firma a sídlo

DOMOPLAN, investiční fond s proměnným základním kapitálem a. s.

Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Právní forma

SICAV, akciová společnost s proměnným základním kapitálem

Datum registrace u ČNB

10. únor 2017 fond zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností, který ČNB vede v souladu s ustanovením § 597 písm. a) ZISIF. Oprávnění k činnosti od 10. února 2017.

Datum zápisu do OR

30. prosince 2016. Spisová značka: B 7634 vedená u Krajského soudu v Brně

Zaměření fondu

Rezidenční a komerční nemovitosti

Investiční cíle a strategie

Setrvalé zhodnocování svěřených prostředků

Cílené nové zdroje

Setrvalé zhodnocování svěřených prostředků zejména na základě:

  • investice a majetkové účasti do developerské činnosti
  • investice a majetkové účasti do pozemků a nemovitostí
  • investice a majetkové účasti do realitních a nemovitostních společností
Doba trvání fondu

Na dobu neurčitou

Cenné papíry

Prioritní investiční akcie

Očekávaný výnos

až 7 % p. a.

Správce

AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitář

Československá obchodní banka, a.s.

Auditor

APOGEO Audit, s.r.o.

Orgán dohledu

Česká národní banka

Informace pro investory

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici zde. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a. s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00,  Praha 8.c. Další důležité informace pro investory na www.avantfunds.cz

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Proč investovat u nás

Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši až 7 % p.a.

Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a.

Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.

Maximální zhodnocení díky originalitě realizovaných projektů.

Konzervativní forma investice klubového charakteru.

Zakladatel fondu vkládá do každého z projektu 25–50% vlastních prostředků.

Výkonnost fondu

NAV
48,4 mil. Kč*
Bilanční suma
89,6 mil. Kč*
Zhodnocení za poslední měsíc / za Q4 2018
0,59% / 1,68% *
* Předběžné hodnoty po auditované účetní závěrce. Finální hodnota bude potvrzena po schválení účetní závěrky valnou hromadou fondu.
Factsheet 31. 10. 2018 ke stažení

Naše zkušenosti

Kvalitu našich developerských projektů odráží množství odborných ocenění i jejich precizní řemeslné provedení. Pilířem naší činnosti je výstavba bytových domů a holiday resortů.

9 let zkušeností na realitním trhu

459 mil. Kč finanční obrat projektů

86 postavených domovů

Chcete se stát investorem? Nebo zjistit více podrobností?
Nechte nám na sebe kontakt.
?

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává DOMOPLAN, a.s., IČO 051 01 077, se sídlem Údolní 11, 602 00 Brno, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti prodeje nemovitostí poskytované DOMOPLAN, a.s. a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 24 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: info@domoplan.cz


investor@domoplan.cz
|
+420 607 897 897