Zakládající členy sdružení architektů Colllab spojila působnost na Fakultě architektury v Brně. Studio chápou jako platformu pro týmovou práci, laboratoř přesahující pouhé projektování. Pospolitost architektů , šíře názorů i dovedností , jakož i mezioborové přesahy v tvorbě, jsou základem jejich práce.

„Architektura pro nás není honba za hezkým obrázkem, nebo rutinní továrna na sny. Máme radost a energii pokaždé , když je zadání až nesplnitelnou výzvou. Pracujeme v týmu s respektem k názoru druhých."

Ing. arch. Roman Gale

Fakultu architektury v Brně absolvoval v roce 1995. Vlastní ateliér vedl společně s architektem Michalem Palaščákem  a do roku 2014 realizovali  několik oceňovaných a publikovaných projektů /například dostavba základní umělecké školy v Kuřimi, Obecní bytový dům Zderadova , Brno, Parkovací dům na ul.Kopečná, Brno nebo rodinné domy na Červeném kopci/ a  získali ocenění i v renomovaných soutěžích /např. 2. místo za návrh zastupitelského úřadu v Tbilisi/ Od roku 2016 člen Colllab studia.

Ing. arch. Radek Pasterný  

Studoval architekturu na Fakultě architektury ČVUT v Praze,  absolvoval v roce 2015 na FA VUT v Brně. Za své studentské práce získal několik ocenění. Po projekčních stážích v 2008-2013 členem Colllab studia. Realizace rodinných domů a interiérů, včetně designu atypických prvků.

Bc. Kateřina Kunzová      

Absolvovala bakalářský program FA VUT v Brně v roce 2014. V Colllab studiu od roku 2012. Specialista interiérové grafiky a tvorby identity klientských manuálů.  V současné době na profesní stáži ve Vídni.  

Ing. arch. Nicol Gale

Absolventka FA VUT  v Brně, 1998. Po stážích ve Skandinávii od r. 2002 vlastní praxe, projekty realizované  v oblasti interiérové tvorby, například často publikované realizace restaurace Koishi a vinotéky PetitCrue v Brně. V roce 2010 - 2013 působila jako odborný asistent Ústavu navrhování  brněnské fakulty architektury, od roku 2016 asistent  Ústavu experimentální architektury opět na FA VUT v Brně. V rámci profesních aktivit lektorovala několik mezinárodních workshopů /Take Nord Shape, The Contemporary House through the Eyes of Young Architects, Mood for Wood…/   

Ing. arch. David Bureš, PhD.

Absolvent Fakulty architektury VUT v Brně, 2010. Následovala odborná praxe v prestižních brněnských ateliérech a souběžně doktorské studium architektury. V rámci profesních aktivit se věnuje publikační činnosti a jeho zájem o interdisiplinární přesah architektury do oblasti fotografie,filmu a animace byl  předmětem několika výzkumných projektů.

Projekty pro společnost DOMOPLAN

Horské apartmány Filipovice