Financování bytu

V této sekci jsme pro Vás připravili přehledné informace o formách financování a postupu nákupu Vaší nemovitosti.

V záložce Postup při koupi najdete jednotlivé kroky od ústní rezervace nemovitosti přes objednání klientských změn až po předání bytu či domu. Jsou zde uvedeny také všechny termíny, výše daných záloh a typy podpisových smluv. V Platebním kalendáří jsou představeny dvě základní formy financování bytu, a to buď formou platby z vlastních zdrojů, nebo platby prostřednictvím hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření.

1. Ústní rezervace

Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu tří pracovních dní pro účely prostudování návrhu smluv. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy.

2. Rezervační smlouva

Písemná rezervace je závazná a vznikne podpisem Rezervační smlouvy. Přílohou Rezervační smlouvy je rovněž vzorový text Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky. Rezervační poplatek ve výši 50.000 Kč klient hradí po podpisu Rezervační smlouvy do 3 pracovních dnů na vázaný účet.

Rezervační poplatek je součástí kupní ceny nemovitosti. Podle Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky se jedná o 1. úhradu kupní ceny uhrazenou před uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky.

Vzor Rezervační smlouvy ke stažení

3. Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky

Ve lhůtě sjednané v Rezervační smlouvě je s klientem projednána a podepsána Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky, která upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím. Je zde podrobně specifikována prodávaná nemovitost, základní údaje v budoucnu uzavírané Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě.

Do 10 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky je splatná druhá platba na kupní cenu ve výši 10% ze sjednané kupní ceny (se započtením platby rezervačního poplatku). Třetí a čtvrtá platba ve výši 90% zbývající části kupní ceny je hrazena ve lhůtě stanovené platebním kalendářem uvedeným ve Smlouvě o budoucí smlouvě.

Klient má možnost některých úprav jednotky ve smyslu vnitřního dispozičního uspořádání a také povrchových úprav, kdy jsou na základě přání zákazníka zaměněny standardně dodávané materiály. Standardy a termíny možných klientských změn jsou obsaženy ve Smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky. Tyto klientské změny jsou řešeny individuálně – viz klientské změny.

Vzor Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky ke stažení

4. Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Před podpisem Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a předáním nemovitosti k užívání klient uhradí doplatek kupní ceny podle platebního harmonogramu. Po podpisu vlastní Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky prodávající zajistí podání návrhu na vklad vlastnického práva klienta dle této smlouvy do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.  V případě prvního převodu (novostavby) je nemovitost od této daně osvobozena. Podmínkou pro předání jednotky kupujícímu k užívání je uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a uhrazení celé kupní ceny. O předání nemovitosti se sepisuje Předávací protokol, který podepisují kupující a pověřený zástupce prodávajícího.

Vzor Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky ke stažení

(A) Platba z vlastních zdrojů

1. záloha rezervační záloha ve výši 50.000 Kč vč. DPH je klientem uhrazena na základě Rezervační smlouvy
2. záloha úhrada ve výši 10 % ze sjednané kupní ceny (ponížená o 1. zálohu 50.000 Kč) + DPH
(splatnost 10 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky)
3. záloha úhrada ve výši 90 % ze sjednané kupní ceny + DPH
(splatnost 60 dnů od zápisu předmětné jednotky jako dokončené do katastru nemovitostí)

(B) Platba prostřednictvím hypotečního úvěru / úvěru ze stavebního spoření

1. záloha rezervační záloha ve výši 50.000 Kč vč. DPH je klientem uhrazena na základě Rezervační smlouvy z vlastních zdrojů
2. záloha úhrada z vlastních zdrojů ve výši 10 % ze sjednané kupní ceny (ponížená o 1. zálohu 50.000 Kč) + DPH
(splatnost 10 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky)
3. záloha úhrada ve výši 90 % ze sjednané kupní ceny + DPH
(splatnost 60 dnů od zápisu předmětné jednotky jako dokončené do katastru nemovitostí)

(C) Individuální financování

Pokud klient upřednostňuje ještě jiný druh financování, jsme ochotni nastavit po osobní domluvě konkrétní podmínky. Přesný postup bude stanoven na schůzce s vaším osobním makléřem. Typickým příkladem individuálního financování jsou např. 100% hypotéky, které poskytují některé bankovní ústavy.

1. Informační schůzka

Nejprve nám sdělíte, jaké máte osobní finanční možnosti a představy, a my Vám představíme aktuální finanční produkty na trhu. Zároveň Vám navrhneme, jakým směrem se vydat, abyste získali co nejvýhodnější finanční řešení.

2. Varianty financování a finanční plán

S využitím znalostí úvěrového a hypotečního trhu porovnáme všechny nabídky bankovních institucí. Poté Vám předložíme možné varianty financování nemovitosti s ohledem na Vaše uvedené požadavky a vypracujeme osobní finanční plán.

3. Volba nejlepší varianty

Podle Vaší situace a možností si vyberete jednu z variant financování, která splní Vaše představy a bude Vám nejlépe vyhovovat.

4. Příprava formulářů a důležitých dokumentů

Pomůžeme Vám vyřídit a nachystat všechny dokumenty, které potřebujete k podání žádosti o úvěr či hypotéku v dané bankovní instituci.

5. Jednání s bankovními úřady

Jednání s bankou, kterou jste si vybrali, nechejte na nás. Budeme Vás průběžně informovat o každém kroku v procesu schvalování hypotéky či úvěru.

6. Podpis finanční smlouvy

Až bude vše vyřízeno a schváleno, poprosíme Vás o podpis úvěrové či hypoteční smlouvy, který uskutečníte přímo v bankovním domě.

7. Pomocná ruka - Neustála pomoc - Jsme vaše prodloužená ruka

Vždy se na nás můžete spolehnout. Budete-li potřebovat poradit např. s fixací hypotéky, změnou splácení úvěru apod., obraťte se na svého finančního makléře či kohokoli ve finančním centru. Společnost DOMOPLAN Vás bude podporovat po celou dobu splácení nemovitosti.